Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Vaaldriehoektak

Header
Die Vaaldriehoektak se bymekaarkomplek is by die Sylviavale Heritage Museum, Vaal Rylaan 14, Sylviavale Landbouhoewes, Vanderbijlpark en ons bedien Meyerton, Sasolburg, Vanderbijlpark, Vereeniging en omliggende areas. Enigeen wat ons byeenkomste wil bywoon, is baie welkom.Die tak het 25 lede. Ons kom elke tweede Saterdagmiddag van die maand bymekaar. Desember se takvergadering word gewy aan ʼn gesellige jaareindfunksie, en ons open weer ons jaarverrigtinge met ons algemene jaarvergadering in Januarie.Vergaderings begin om 15:00 in die Sonlandpark NG kerksaal. Die adres is Waterbergstraat, Sonlandpark, Vereeniging. (GPS: 26 37.375S 27 53.574E)
Vir 2016 het ons besluit om die jaar in kwartale op te deel. Dis ons doel om elke kwartaal ʼn opleidingsessie aan te bied, ʼn gasspreker te nooi en ʼn interessante opvoedkundige uitstappie te reël. Ons hoop dat hierdie program mense sal inspireer om die pret te kom deel, en ook te kom kennis opdoen deur interaksie met lede wat al baie jare se ervaring in genealogiese navorsing agter die blad het. Loer gerus op die regterkant na ons jaarprogram.
Ons doelwit is om ons lede te inspireer en te ondersteun, en op datum te hou met al die nuutste tegnologiese hulpbronne wat daar vir die genealoog beskikbaar is. 
Ons geniet verversings saam aan die einde van elke vergadering om ons kans te gee om mekaar beter te leer ken, om te hoor van almal se doen en late, en as ʼn informele vraag- en antwoordsessie te dien.
Ons tak beskik oor ‘n baie nuttige versameling navorsingsmateriaal wat ons biblioteekkas tot die beskikking van al ons lede gestel word. Die boeke en Cd’s kan deur lede uitgeneem word.
Indien daar nog vrae is, kontak gerus ons gawe voorsitter deur op die skakel op regterhand te klik. (Kontak ons)

Ons tak se stories

 

During 2012, our branch embarked upon an ambitious (for us!) project. We decided to produce our own members' publication. Members were asked to write an article about their genealogical triumphs and tragedies, about themselves as researchers, about their methods, finds, frustrations and about themselves and their families. Thirteen people contributed stories and photographs to our first edition, which has since become an annual effort.

The Ons Storiewa banner picture shows an old, broken-down wagon, with a little flower blooming at it's wheel. Our family histories are old, come from afar and are missing a lot of pieces, but they bloom again when we tell and re-tell them to our friends and our children. By hook or by crook, we genealogists will keep our story-wagons on the road!

Ons het nou al ses Ons Storiewa’s aanmekaargesit. Ons stel temas voor om ons lede idees te gee,  maar die hulle is geensins verplig om daarby te hou nie. Voorbeelde wat mense aan die skryf gekry het is “familiefeeste”, en “verlief, verloof, verlore”. Lede word aangemoedig om hul eie lewensstories vir hul nasate neer te skryf, want, soos Isobel Groesbeek benadruk, is die vertel van jou eie verhaal ‘n belangrike bydra tot die genealogie.

We've uploaded the PDFs onto this website for everyone to enjoy. You can find them by clicking on Ons Storiewa in the menu on the right, and then select either Storiewa 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Most of the articles in Ons Storiewa are in Afrikaans, but there are excellent ones in English, too, such as the one about the descendants of the 1820 Settlers. Some articles reflect impressive research skills, some are by beginners, but all are worth reading.

We’d really love to hear your comments if you’ve enjoyed reading them.

GGSA Algemene Jaarvergadering 2011

Die Vaaldriehoektak het die voorreg gehad om as gasheer op te tree tydens die 43ste Algemene Jaarvergadering (AJV) van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat gedurende Maart 2011 gehou is.

AJV_lokaalAfgevaardigdes van al die takke van die GGSA het die vergadering bygewoon. Die gebeurtenis het in die Kerksaal van die NG Gemeente Unitaspark, Vereeniging, plaasgevind.

'n Sosiale geleentheid is op Vrydagaand, 11 Maart 2011, aangebied waartydens afgevaardigdes mekaar kon ontmoet en van naderby leer ken. Aangesien Vereeniging nie te ver van die Rand geleë is nie, en heelwat van die afgevaardigdes daarvandaan gekom het, is hierdie geleentheid ongelukkig nie goed ondersteun nie. Dis egter te verstane dat, met die heersende prys van brandstof, reis- en verblyfkoste tot 'n minimum beperk sou word.

Dit was natuurlik nie onvanpas vir die geleentheid om 'n paar telefoonoproepe te ontvang om uit te vind waar die vergaderplek was en hoe om daar uit te kom nie. Een van die afgevaardigdes was selfs weer sterk op pad terug Johannesburg toe, maar met die nodige aanwysings het hy wel by die regte plek uitgekom! Sy naam sal egter 'n geheim bly.

Die Nasionale Raad (NR) het spesiale T-hemde met die GGSA-logo daarop laat maak. Aan elke afgevaardigde is so 'n hemp uitgereik. Afgevaardigdes van die Tak het hul hemde tydens hierdie geselligheid ontvang. Aan taklede wat met die organisasie van die byeenkoms gemoeid was, is ook hemde, teen 'n 'onderhandelde prys' verskaf.

Die afgevaardigdes wat wel Vrydagaand teenwoordig was, is met braaivleis, pap-en-sous en slaai getrakteer. 'n Volkspelevertoning is deur 'n plaaslike Volkspelelaer gelewer – een van ons taklede is 'n lid van hierdie laer. Twee gedigte is ook deur 'n dogter van 'n taklid voorgedra.

Saterdag se vergadering is weer voorafgegaan deur oproepe om uit te vind hoe om by die vergaderplek uit te kom. Dis seker 'n bewys hoe maklik instruksies misinterpreteer kan word.

Die vergadering het vlot verloop, met kort tussentydse kommentaar deur Dennis Pretorius oor die stand van sake in die Wêreldbeker Krieketwedstryd tussen Suid-Afrika en Indië. Indië het eerste gekolf en Suid-Afrika aanvanklik laat lesopsê!

AJV_teetydTydens die teepouse en middagete is afgevaardigdes heerlike verversing aangebied. Al die verversings is deur taklede en van hul vriendinne en/of familielede voorberei.

Gedurende die vergadering is sekere toekennings aan individue gemaak wat nie gedurende die gala-funksie die aand teenwoordig kon wees nie. By hierdie geleentheid het beide Ellen Erasmus van Noord-Transvaal en Gideon de Kock van die Oos-Kaap hul Meriete toekennings van die Nasionale President in ontvangs geneem.

Om ongeveer 15:00 is die AJV afgesluit en het diegene wat daarvoor geregistreer het, hul gaan voorberei vir die gala-funksie wat om 18:00 op 'n boot by Stonehaven buite Vanderbijlpark aan die Vaalrivier sou begin. Om sake interessant te maak, het 'n tipiese Hoëveldse donderbui uitgesak wat nét moontlik die verrigtinge in die wiele kon ry. Gelukkig het die donderbui voor 18:00 uitgewoed en kon die funksie op die boot sonder enige ongerief voortgaan.

Terwyl daar nog genoeg daglig beskikbaar was, het die boot kort na 18:00 stroomaf vertrek en kon die passasiers die woonhuise van die rykes aan die oewer van die Vaalrivier bewonder. Net toe die son behoorlik gesak het, het die boot weer by Stonehaven vasgemeer en kon die amptelike verrigtinge begin. Dit het 'n geruime tyd geduur alvorens alle gaste hul sitplekke kon inneem en rustig raak voordat die gasspreker aan die woord gestel kon word,

Die gasspreker vir die aand was Prof. Johann Tempelhoff. Hy is lid van ons Tak en verbonde aan die Departement Geskiedenis aan die Vaalrivier Kampus van die Noord-Wes Universiteit.

Aangesien water so 'n belangrike rol in die ontwikkeling en voortbestaan van die Vaaldriehoek gespeel het en tans nog steeds speel, was dit die tema van ons aanbieding tydens die AJV. Prof. Tempelhoff se toespaak het belangrike aspekte van die ontwikkeling en belang van die Vaalrivier aangeraak. Tydens vraetyd is die probleem wat tans met suurwater aan die Rand ondervind word, opgehaal. Elize Tempelhoff, Prof. Johann se eggenote, het hierdie vrae beantwoord. Sy is 'n Omgewingsverslaggewer by Beeld en dié onderwerp is 'n saak wat haar baie na aan die hart lê. Die onderwerp het haar so reg in die kraal gepas en sy kon dus die nodige antwoorde verskaf.

'n Driegang maal is aan die gaste voorgesit. Drankies was egter vir eie rekening by die kroeg beskikbaar. Algaande het die spanning in Indië tydens die Wêreldbeker Krieketwedstryd tussen Suid-Afrika en Indië 'n hoogtepunt bereik. Bo verwagting het Suid-Afrika slegs enkele lopies gekort van slegs 'n paar balle om die wedstryd te kon wen! Dennis se versoek was dat hy asb net nog na die paar balle op sy selfoon kon kyk voordat met die amptelike program aangegaan kan word. Dit was immers 'n saak van landsbelang wat uitgesaai was en waarvoor ten minste die meeste aanwesiges die uitslag sou wou weet. Wag dus nog net vir drie balle om geboul te word, asb.

Die hoofdoel van die gala-funksie is die uitdeel van toekennings aan individue vir verdienstelike sake. Toekennings is in verskeie kategorieë gemaak:

Ekstra-Myl:

Hier is daar te veel name om te noem, maar daar was sowat veertig ontvangers van hierdie toekennings.

Meriete:

 • Hercules Jurgens Engela

Overberg families CD

 • Alta Griffiths

Begraafplaas fotokoördinering, indeksering en laai op eGGSA webtuiste

 • FA Smith

Die Smit-familie: Maastricht tot Rustenburg

Uitnemendheid:

 • Joan Augustyn

Publikasie: 'Genealogy of the Franzsen family 1575 to 2010'

 • Lucas Rinken

e-SAGi, stalletjies tydens verskeie uitstallings asook tydens Hobby X Skou

 • Helena Garner

Publikasie: Die Kriels: sommer gewone mense

 • Uitstalspan (Wes-Kaap):

Mariana Olivier (Leier), Alta Griffiths, Eugene du Toit, Lorraine Fautley, Engela v Dyk, Simoné Kay & Anita Slabbert

 • MA Venter

Publikasie: President Brand Begraafplaas & Rusplaas onder die berg, Smithfield

 • Begraafplaas projekspan

Alta Griffiths; Simoné Kay, Andre v Wyk, Annemie Lourens, Dr Dawid de Klerk, Dirk v Rooyen, Johann Claassen, Nicky Lategan, Sasa Malan & William Warrington

Insameling van Begraafplaas projek inligting

Genoot:

 • Dr Shelagh O'Brien Spencer

Publikasie: 'British Settlers in Natal. A Biographical Register, 1824-1857'.
Sy het ook die hoogste opvoedkundige kwalifikasie bereik in die genealogiese veld.

Ere Lidmaatskap:

 • Isabel Groesbeek

Sy het die toekenning ontvang vir haar jare toegewyde diens op GGSA bestuursvlak.

Genealoog van die Jaar:

Genealoog_vd_Jaar_oorhandig

 • Diwwie en Jaleen de Beer

Die toekenning is vanjaar gesamentlik aan hierdie Swaer en Skoonsuster gedoen vir hul navorsing oor die de Beer-familie wat oor 'n periode van sowat veertig jaar tot stand gekom het. Dit het uiteindelik gestalte gevind in die publikasie Die DE BEER-FAMILIE: Drie eeue in Suid-Afrika. Vierde uitgawe 2010.

Nadat die uitdeel van die toekennings afgehandel was, was daar net nog tyd om die nagereg te bedien. Teen 21:00 het al die gaste na 'n heerlike ontspanne aand huiswaarts gekeer.

Hierdie bootvaart op die Vaalrivier was 'n besonderse geleentheid wat terdeë geniet is deur almal wat daar was. Dit was 'n geleentheid wat lank onthou sal word.