Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Wes-Gautengtak

Op die “Wesrand” geleë, het die Wes-Gautengtak tans hul tuiste te Memorial Hall, Krugerstraat 1, Krugersdorp.West Gaut Branch Logo
Ons trek lede vanaf die Oosrand tot die verre Wesrand, maar meeste lede bly in die Krugersdorp, Roodepoort, Randburg omgewing. Ons vergader elkde derde Saterdag van elke maand behalwe Desember wanneer ons glad nie vergader nie.
Die tak beskik oor heelwat ervare lede en hulle stel hul beskikbaar aan medelede buite normale vergadertye om met navorsing te help en vrae te beantwoord. Ons is almal net ‘n e-pos of telefoon oproep ver weg, en maak van mekaar se wye kennis gebruik om ander te help om hul navorsing te bevorder.
Die Wes-Gauteng tak is die tuiste van e-SAGI (vroer die Rinken-de Wet databasis) en jy kan daarop staat maak, om by Lucas inligting en bystand te kry in ruil vir jou inligting!
Die databasis bestaan tans uit ongeveer 800 000 name, en word daagliks vergroot soos addisionele inligting bykom. Die tak is by ander projekte ook betrokke, onder andere die Famieliebybelprojek (fotgrafering van famieliebybels wat genealogies inligting bevat), Die Begrafplaasprojek (fotografeering van grafstene) asook die Begrafnisbrieffieprojek (fotografering van begrafnisbrieffies), asook ander projekte soos die Olifantprojek (die transkribeering van die 1984 Sensus. Daar is talle ander projekte waar van ons lede ook betrokke is, en ons moedig lede aan om by sulke projekte betrokke te raak tot die voordeel van alle lede en medegenealoë.
Die tak het ook ‘n klein (maar groeiende biblioteek) wat aan lede beskikbaar is tydens vergaderingsdae vanaf 10vm en teen ander tye met die treffing van nodige reelings. Met die onlangse verhuising van die tak is die biblioteek nog nie funksioneel nie maar word geberg totdat die perseel beskikbaar is.
Komiteelede is ook beskikbaar om met navre te help vir ‘n uur voor die takvergadering. Van L to R:

Could not open a directory stream for /home/familia/public_html/images/stories/Wesgauteng/WG_Komitee_2017/

Hennie Van Aswegen, Marie De Lange, Kriek Fourie, Richard Wolfaardt, Neels Coertse, Robyn Templton, Giel Nel, Miets Rinken & Lucas Rinken . Klik op die foto om te vergroot
Lede en besoekers word aangemoedig om met mekaar te netwerk tuidens verversings na die vergadering, om ervaringe te deel en meer van mekaar af te leer van hierdie betowerende stokperdtjie. Kuier gerus ook by ons oud takblog by http://westgssa.blogspot.co.za/ waar heelwat interessante artikles te lees is. Die blog word nie meer opgedateer nie, om dupliseering van inligting te vermy.
Sou lede vrae aan komiteelede wou rig, maak asseblief gebruik van die kontaklys hierlangs, en die boodskap sal dan aan die verantwoordelikke lid gerig word vir die nodige aandag.
Vir diegene wat dit verkies, is ons posadres:
Posbus 584
Honeydew
2040
Ten slotte dan, word u herinner dat die tak gereeld op die derde Saterdag van elke maand vergader by Memorial Hall, Krugerstraat 1, en alle besoekers is ook altyd welkom!

An Attempt to show Historically correct Place Names

When my database was donated to the West-Gauteng Branch of GSSA (The Genealogical Society of South Africa), it contained about 100,000 individuals and was known as the Rinken/de Wet Database. De Wet because it contained the de Wet file kindly sent to me by the late Tesselaar Bryan de Wet of Winnipeg, Canada. It now contains in excess of 900,000 individuals and has been put together from files submitted by many individuals. As the number of individuals contained grew and we started to sell same for Branch Funds, Dennis Pretorius suggested that the name be changed to e-SAGI (The South African Genealogical Index). Soon we were selling the CD all over the world and I knew that many users, particularly overseas, were not familiar with South African history and the changes this created in the Republics and Colonies which became Provinces of the Union, and later, Republic of South Africa.I then attempted to use place names pertaining to the historical timeframe involved. At first, this was just hit and miss as I thought was the case, but gradually I realised that more research was necessary in order to ensure that I was not misleading users.This is not easy as the sources consulted, do not always give specific dates and the history of the various areas are intertwined. The following is, thus what I have put together and I am, consequently, slowly converting the data accordingly.

An Attempt to show Historically correct Place Names